بازار انیمیشن آموزشی ریکاوری بدنسازی

بازار: انیمیشن آموزشی ریکاوری بدنسازی گلوتامین انیمیشن آموزشی badansazi Animation amozeshi

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری من لمپن هستم یا اینهایی که درجلساتشان با هم درگیری فیزیکی دارند؟ / احمدنجفی

احمدنجفی به این روزنامه گفته است: «هرگز صحبتی راجع به اینکه پخش فیلم «من یک ایرانی ام» در روزهای جشنواره انجام می شود، مطرح نشده لیکن آنها می دانند هیچکسی این و

من لمپن هستم یا اینهایی که درجلساتشان با هم درگیری فیزیکی دارند؟ / احمدنجفی

احمدنجفی: من لمپن هستم یا اینهایی که درجلساتشان با هم درگیری فیزیکی دارند؟

عبارات مهم : ایرانی

روزنامه وقایع اتفاقیه به حاشیه های پخش فیلم احمدنجفی پرداخته است.

من لمپن هستم یا اینهایی که درجلساتشان با هم درگیری فیزیکی دارند؟ / احمدنجفی

احمدنجفی به این روزنامه گفته است: «هرگز صحبتی راجع به اینکه پخش فیلم «من یک ایرانی ام» در روزهای جشنواره انجام می شود، مطرح نشده لیکن آنها می دانند هیچکسی این وضع اکران را نمی پذیرد. چه کسی می پذیرد که فیلم او همزمان با جشنواره فیلم فجر روی پرده برود؟ من اهل معامله نیستم و این هیاهو را با انگیزه کسب امتیاز جهت «من یک ایرانی ام» برپا نکرده ام، بلکه تنها به دنبال حق هنرمندانی هستم که حقشان همچون من خورده شده است است.»

نجفی در ادامه تاکید می کند: «اعضای این شورا با بی ادبی من را لمپن خطاب می کنند لیکن اهل سکوت نیستم ولی خودشان را که در همین شورا درگیری های فیزیکی دارند، لمپن نمی دانند. این فیلم باید اکران شود و من به هر شیوه ای این کار را عملی می کنم. درحال حاضر جلسه ای با اتحادیه تهیه کنندگان داشتم و فعلا باید صبر کنم ولی این وضع حل می شود.» گرچه عملکرد شورای صنفی نمایش طی دو فصل اخیر نارضایتی و حاشیه هایی از سمت دیگر فیلم سازان نیز به همراه داشته که شورا این بی نظمی را ناشی از پرسشها آیین نامه دانسته و به فکر چاره است.

احمدنجفی به این روزنامه گفته است: «هرگز صحبتی راجع به اینکه پخش فیلم «من یک ایرانی ام» در روزهای جشنواره انجام می شود، مطرح نشده لیکن آنها می دانند هیچکسی این و

واژه های کلیدی: ایرانی | جشنواره | روزنامه | جشنواره فیلم | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz