بازار انیمیشن آموزشی ریکاوری بدنسازی

بازار: انیمیشن آموزشی ریکاوری بدنسازی گلوتامین انیمیشن آموزشی badansazi Animation amozeshi

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برخوردهای غیر قانونی با نخبگان موجب خروج آنها از کشور می‌شود

یک عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر برخورد با نخبه یا یک فرد سیاسی یا یک فرد اجتماعی و فرهنگی خارج از ضوابط باشد قاعدتا همین عنوان موجب خروج آنها از کشور م

برخوردهای غیر قانونی با نخبگان موجب خروج آنها از کشور می‌شود

برخوردهای غیر قانونی با نخبگان موجب خروج آنها از کشور می شود

عبارات مهم : سیاسی

یک عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر برخورد با نخبه یا یک فرد سیاسی یا یک فرد اجتماعی و فرهنگی خارج از ضوابط باشد قاعدتا همین عنوان موجب خروج آنها از کشور می شود. زمانی که موضوعی خلاف مجرای قانونی خود باشد هم نخبگان را دلسرد می کند و هم بی اعتمادی به آن دستگاه مربوطه پیش می آید.

ابوالفضل سروش نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در گفت وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به برخوردهای امنیتی با نخبگان، گفت: باید شرایط و بسترهای مورد نیاز را در جامعه و حاکمیت جهت حفظ نخبگان، فراهم کرد. ولی در بحث برخورد با آنها دستگاه های مرتبط باید عین مر قانون عمل کند و خارج از آن چیزی که وظیفه ارزش هست، عمل نکنند تا باعث دلسردی نخبگان نشود.

برخوردهای غیر قانونی با نخبگان موجب خروج آنها از کشور می‌شود

وی در خصوص چرایی برخوردها با نخبگان، تصریح کرد: این پرسش را باید از کسانی که با نخبگان برخورد می کنند پرسید که آیا خارج از مر قانون برخوردهایی را انجام می دهند.

این نماینده مجلس در خصوص ابزار مجلس جهت جلوگیری از خروج نخبگان، خاطرنشان کرد: سوالی که از وزیر اطلاعات در خصوص چرایی برخورد های امنیتی با نخبگان قرار است پرسیده شود شاید یک مقدار موثر باشد. مجلس حداکثر ابزاری که در این خصوص و در وقت خارج شدن از مر قانون دارد، پرسش و تذکر است و بیش از این قدرت ندارد.

یک عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر برخورد با نخبه یا یک فرد سیاسی یا یک فرد اجتماعی و فرهنگی خارج از ضوابط باشد قاعدتا همین عنوان موجب خروج آنها از کشور م

سروش از دستگاههای ذی ربط درخواست کرد که طبق قانون عمل کنند و تاکید کرد: دستگاهها باید مطابق آنچه قانون وظیفه کرده، عمل کنند و خارج از آن اقدامی انجام ندهند. اگر برخورد با نخبه یا یک فرد سیاسی یا یک فرد اجتماعی و فرهنگی خارج از ضوابط باشد قاعدتا همین عنوان موجب خروج آنها از کشور می شود. زمانی که موضوعی خلاف مجرای قانونی خود باشد هم نخبگان را دلسرد می کند و هم بی اعتمادی به آن دستگاه مربوطه پیش می آید.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | برخورد | دستگاه | قانونی | بی اعتمادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz